W czwartek 1 kwietnia br. Lech Kaczyński złożył podpisy po jedenastowa nowymi ustawam. M.in. pod nowelizacja ordynacji podatkowej, ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.  

 Prezydent RP podpisał:
 *  ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów;
    * ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
    * ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.;
    * ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
    * ustawę z dnia 5 marca 2010 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym;
    * ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
    * ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty;
    * ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa;
    * ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
    * ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
    * ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.