Najnowsza kwartalna ankieta PricewaterhouseCoopers dotycząca debiutów giełdowych (IPO Watch Europe), badająca zarówno liczbę, jak i wartość pierwotnych ofert publicznych na najważniejszych giełdach europejskich, wskazuje na znaczący wzrost aktywności w czwartym kwartale 2009 r. Zarówno liczba jak, i wartość ofert znacząco wzrosły w porównaniu z poziomem odnotowanym w ciągu poprzednich dziewięciu miesięcy, kiedy to giełdy w dużym stopniu odczuwały skutki recesji i utraty zaufania do rynków kapitałowych. Jednak mimo wyraźnych oznak ożywienia, sprzedaż akcji i uzyskanie dobrej wyceny wciąż okazywały się trudne na rynku, który pozostaje rynkiem kupujących.

W ostatnim kwartale 2009 r. na najważniejszych europejskich giełdach miało miejsce 61 IPO o łącznej wartości 4.994 mln euro, w porównaniu do 44 IPO o łącznej wartości 1.375 mln euro odnotowanych w trzecim kwartale 2009 r. oraz 64 IPO o łącznej wartości 1.238 mln euro odnotowanych w ostatnim kwartale 2008 r.

Liderem pod względem wartości ofert w czwartym kwartale 2009 r. był NYSE Euronext z 13 IPO o łącznej wartości 1.907 mln euro (w analogicznym okresie roku poprzedniego na rynku tym odnotowano taka samą liczbę debiutów, jednak łączna wartość ofert wyniosła zaledwie 6 mln euro). Drugie miejsce zajęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie z 16 IPO o łącznej wartości 1.454 mln euro (w porównaniu z 23 IPO o łącznej wartości 555 mln euro odnotowanymi w analogicznym okresie roku poprzedniego). Londyn dość niespodziewanie znalazł się dopiero na trzecim miejscu, odnotowując 14 IPO o łącznej wartości 951 mln euro (o dwa debiuty więcej niż w czwartym kwartale 2008 r., kiedy to łączna wartość 12 przeprowadzonych IPO wyniosła 666 mln euro). Spośród wszystkich przeprowadzonych w Londynie ofert dziewięć (o łącznej wartości 388 mln euro) miało miejsce na rynku AIM. W czwartym kwartale 2008 r. odnotowano na AIM identyczną liczbę IPO, ale ich łączna wartość wyniosła wówczas zaledwie 3 mln euro. Pozostałe londyńskie IPO miały miejsce na rynku głównym, a ich łączna wartość sięgnęła 563 mln euro.

Największym europejskim IPO w okresie październik – grudzień 2009 r. była odnotowana w Warszawie oferta PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która pozyskała z rynku 1.407 mln euro. Drugim największym IPO była oferta holenderskiego ubezpieczyciela, Delta Lloyd, przeprowadzona na NYSE Euronext, o wartości wyniosła 1.016 mln euro. Trzecie miejsce zajęła przeprowadzona również na NYSE Euronext oferta francuskiej spółki CFAO działającej w sektorze produktów i usług przemysłowych o wartości 806 mln euro. Na giełdzie londyńskiej miało miejsce czwarte największe IPO – była nim oferta firmy inwestycyjnej Gartmore Group o wartości 378 mln euro.

- Po ponad roku, w trakcie którego aktywność na europejskim rynku ofert pierwotnych praktycznie zamarła, możemy obecnie zaobserwować wyraźne oznaki ożywienia. Emitenci odczuwają jednak silną presję cenową w obliczu trudnych warunków dyktowanych przez inwestorów instytucjonalnych. Czwarty kwartał 2009 roku był pod względem łącznej wartości ofert najlepszym okresem dla rynku IPO od ponad roku, co wraz z wysokim poziomem indeksów giełdowych odnotowanym na koniec 2009 r. jest dobrym zwiastunem na nadchodzący rok - powiedział Filip Gorczyca, menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PricewaterhouseCoopers.

Wśród pozostałych giełd europejskich, w Luksemburgu miało miejsce osiem ofert o łącznej wartości 456 mln euro, co jest znaczną poprawą w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (cztery debiuty bez oferty akcji), ale oznacza wyraźny spadek w stosunku do trzeciego kwartału 2009 r., kiedy to odnotowano siedem IPO o łącznej wartości 817 mln euro. W Szwajcarii odnotowano jeden debiut bez oferty akcji, natomiast na giełdach w Atenach, Wiedniu i Irlandii ponownie nie odnotowano żadnych IPO.

- W obliczu poprawy sytuacji rynkowej i zapowiedzi kolejnych debiutów giełdowych w najbliższych miesiącach, podtrzymujemy naszą prognozę poprawy sytuacji na europejskim rynku IPO w pierwszej połowie tego roku – oczywiście pod warunkiem braku poważniejszych wstrząsów na rynkach finansowych. Jeśli chodzi o resztę świata to spodziewamy się kolejnego udanego roku w Chinach (wraz z Hongkongiem), co umocni i podtrzyma osiągniętą w 2009 roku pozycję tego rynku jako światowego lidera w zakresie ofert pierwotnych. Można również oczekiwać dobrych wyników rynków amerykańskich. Z kolei Europa pozostaje w tyle jeśli chodzi o wychodzenie z recesji i prawdopodobnie znajdzie to odzwierciedlenie w wolniejszym tempie poprawy sytuacji na rynku IPO - powiedział Jacek Socha, partner i wiceprezes PricewaterhouseCoopers w Polsce