Wprowadzenie systemu cyfrowej rejestracji posiedzeń sądowych pociąga za sobą potrzebę stworzenia ośrodków, gdzie przenosić się będzie na papier teść nagrań z sal rozpraw. Najpierw przeszkoli się osoby pracujące niegdyś w wydziałach ksiąg wieczystych. Następnie transkrybenci tworzyć będą zespół, który w zakresie swoich obowiązków służbowych będzie miał także i te czynności.
-Zatem transkrypcja nie będzie powodowała dodatkowych nakładów finansowych – zastrzega prof. Gołaczyński. A gdy migracja ksiąg wieczystych zostanie zakończona, to część migratorów przejdzie do pracy w ośrodku zarządzania informacją (OZI). Ośrodki te będą mogły wtedy świadczyć usługi transkrypcyjne dla sądu apelacyjnego oraz podległych mu sądów okręgowych.
 

Źródło; biuro prasowe MS, Rzeczpospolita