Departament Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował na stronie resortu, iż w związku z istniejącą strukturalną zaległością w rozpoznawaniu spraw w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych, a także wobec potrzeby czasowego zwiększenia ich obsady, Minister Sprawiedliwości zwraca się do sędziów sądów równorzędnych o rozważenie możliwości wyrażenia zgody na delegowanie do pełnienia obowiązków sędziego.

Według resortu optymalny okres delegacji nie powinien być krótszy niż jeden rok. Więcej>>>