Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT drogą elektroniczną mogą być składane także m.in. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40). Deklaracje PIT-11 lub PIT-40 można w takiej formie przekazywać nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności.

Taki sposób składania deklaracji preferuje m.in. Ministerstwo Finansów oraz izby i urzędy skarbowe. W zeszłym roku, jako płatnicy, przesłali drogą elektroniczną imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy swoich pracowników (PIT-11) w 2009 r. Także w 2011 r. będą korzystać z tej metody przesyłania deklaracji. Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatników. Posiadając odpowiednią aplikację istnieje także możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji. Przesyłając PIT przez Internet do urzędu skarbowego do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysku w trakcie jego składania.