International Law Office (ILO) to jeden z wiodących internetowych serwisów prawniczych i oficjalny partner medialny Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association). Tegoroczni laureaci nagrody ILO zostali wyłonieni w oparciu o ponad 2.000 indywidualnych ocen nadesłanych przez prawników wewnętrznych firm z całego świata. Według komunikatu kancelarii SALANS, Mecenas Nowaczyk zawdzięcza swoje zwycięstwo licznym pozytywnym opiniom przekazanym przez klientów i uczestników arbitrażu. - Czuję się wyróżniony tą prestiżową nagrodą i jestem wdzięczny wszystkim klientom i kolegom, którzy oddali na mnie swoje głosy - dziękował mec. Nowaczyk.

Ranking ILO Client Choice Awards wyłania prawników i kancelarie wyróżniające się na tle innych ponadprzeciętną troską o klienta oraz wysoką jakością świadczonych usług. Główne kryteria, według których wybrano tegorocznych zwycięzców, to, m.in., jakość świadczonego doradztwa prawnego, świadomość biznesowa, skuteczna komunikacja, struktura wynagrodzenia dostosowana do potrzeb klienta, czas reakcji na potrzeby klienta, dzielenie się fachową wiedzą oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wyniki rankingu zostały również zamieszczone w oficjalnej publikacji wydawnictwa “ILO Client Choice Guide”, która trafi do rąk ponad 20.000 prawników korporacyjnych na całym świecie.

Piotr Nowaczyk, partner w warszawskim biurze kancelarii SALANS, specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu, mediacji i prawie własności intelektualnej. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie jako sędzia sądów polskich, arbiter zagranicznych instytucji arbitrażowych, adwokat i doradca w postępowaniach arbitrażowych toczących się w polskich oraz w zagranicznych instytucjach arbitrażowych. Mec. Nowaczyk jest członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu, arbitrem i członkiem władz Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego, ekspertem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, rozjemcą FIDIC, mediatorem oraz arbitrem wielu zagranicznych instytucji arbitrażowych. W latach 2006-2009 był prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów w Poznaniu (1984), w Paryżu (1993) oraz w Warszawie (1994). Mec. Nowaczyk jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1976) i podyplomowych studiów prawa gospodarczego w Warszawie (1989). Odbył aplikację w Paryżu (1991-1992). Był sędzią sądów poznańskich w latach 1978-1981