Opłaty za transakcje przy użyciu karty, pobierane przez banki, kosztują sprzedawców rocznie 10 mld euro, jak wynika z danych Komisji Europejskiej. Zasady naliczania opłat nie są jasne dla użytkowników ponadto różnią się one pomiędzy krajami członkowskimi, ponieważ nie są regulowane prawem, tylko ustalane przez krajowe urzędy do spraw konkurencji. Sprzedawcy, obciążani dodatkowymi kosztami przy każdej transakcji, doliczają je do cen sprzedawanych przez siebie usług i towarów.

W świetle przepisów przyjętych przez PE opłata interchange nie będzie mogła być wyższa niż 0.3 proc. wartości transakcji w przypadku kart kredytowych i 0,2 proc. lub 7 eurocentów (w zależności od tego która wartość będzie niższa) w przypadku kart debetowych. Ograniczenie opłat będzie odnosiło się do transakcji dokonywanych na terenie danego kraju i transakcji transgranicznych na terenie UE, rok po wejściu nowego prawa w życie. KE liczy, że wprowadzane przepisy z czasem doprowadzą do spadku cen.

Przepisy przyjęte przez PE odnośnie bezpieczeństwa transakcji w Internecie mają na celu dostosowanie regulacji prawnej do rozwijającej się przestrzeni internetowej. Użytkownicy płatności internetowych otrzymaliby również ujednoliconą informację, w której jasno określone będą musiały być wszystkie opłaty, czas realizacji, ewentualne kursy wymiany oraz dane kontaktowe usługodawcy.

Płatności nieautoryzowane powinny zostać zrefundowane w ciągu 24 godzin od momentu ich wykrycia, jednak klienci mogą zostać zobligowani do przyjęcia strat wynikających z posłużenia się ich kartą lub innym urządzeniem, które zostało zgubione lub skradzione, do wysokości 50 euro.

Kupujący przez Internet powinni mieć również prawo wyboru systemu, urządzeń oraz do korzystania z dowolnego autoryzowanego dostawcy usług płatniczych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dostarczyciele usług związanych z dokonywaniem płatności mobilnych, na prośbę zainteresowanych, będą musieli ujawniać faktyczne koszty przetwarzania transakcji. Ponadto, przyszłe przepisy dotyczące ograniczenia opłat interchange, za transakcje kartą płatniczą powinny mieć zastosowanie bez względu na rodzaj urządzenia oraz sposób realizacji transakcji.

Parlament Europejski przyjął własne poprawki do projektu, aby przekazać swoim następcom uzgodnioną wersję przepisów. Dzięki temu posłowie, którzy zasiądą w Parlamencie po majowych wyborach, nie będą musieli zaczynać pracy od początku, lecz będą mogli kontynuować pracę obecnego Parlamentu.

Źródło: www.europarl.europa.eu,