Przedsiębiorcy ostrzegali, że tylko do 31 grudnia 2011 r. można przechowywać kopie paragonów fiskalnych przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Brak zmiany przepisów oznaczał, że paragony znów trzeba by było trzymać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli ponad 5 lat.
Ministerstwo Finansów uwzględniło te postulaty. W opublikowanym projekcie zmian do rozporządzenia o kryteriach i warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunkach ich stosowania MF przedłuża dwuletni okres archiwizowania paragonów do końca 2012 roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna