Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, dotychczas wydziały ds. przestępczości ekonomicznej oraz korupcji wraz z pięcioma innymi wchodziły w skład Biura Kryminalnego. Teraz miejsce siedmiu starych wydziałów zajmą dwa nowe: wsparcia zwalczania przestępczości i koordynacji zwalczania przestępczości. Natomiast przestępczością gospodarczą zajmie się teraz ta sama komórka w KGP, która odpowiada za pospolite przestępstwa.

To jeden z efektów przeprowadzanej przez resort spraw wewnętrznych reformy centrali policji, w wyniku której zmniejszeniu – z 18 do 11 – ulec ma liczba biur.