Sąd Najwyższy utrzymując karę orzeczoną przez sąd I instancji kierował się dobra postawą sędzi przez 25 lat pracy i tym, że do tej pory nie była karana dyscyplinarnie. SN brał pod uwagę również trudną sytuację rodzinną obwinionej. - Mamy nadzieję, że kara dyscyplinarna wstrząśnie sędzią  B.-N.- konkludował sędzia Buliński. Więcej>>>