Opublikowano obwieszczenie z nowymi odsetkami od zaległości podatkowych

We wczorajszym Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów z 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 537).

W związku z kolejną obniżką stóp procentowych od czwartku 6 czerwca 2013 r. do 10,5 proc. zmalała stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w składkach ZUS. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 5 czerwca 2013 r. stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych jest zgodnie z Ordynacją podatkową sumą dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Nowa stawka wynosi10,5 proc., a nie jak poprzednio11 proc. Obniżona stawka odsetek zmalała z 8,25 do 7,88 proc.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 19 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 19 czerwca 2013 r.