Optymalizacja podatkowa to nie uchylanie się od opodatkowania

W Polsce za optymalizację podatkową powszechnie uważa się działania mające na celu obejście przepisów po to, by uchylać się od płacenia podatków. Jednak podejmowanie zgodnych z prawem działań mających zminimalizować negatywne skutki podatkowe wydaje się naturalne.

Zwrot „optymalizacja podatkowa” wywołuje negatywne skojarzenia, ale zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba nie polega ona na uchylaniu się od opodatkowania, tylko na wyborze właściwych rozwiązań w ramach planowanych działań oraz w granicach obowiązującego prawa podatkowego, których celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych mających negatywny wpływ na majątek przedsiębiorców.

W jego opinii znajomość przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów gospodarczych daje możliwość kształtowania wysokości obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie. Dlatego zdaniem eksperta, w przypadku prowadzenia działań biznesowych w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę skutki podatkowe, jakie niesie ze sobą planowana transakcja czy działanie. Podkreśla też fakt, iż obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą dozwolonych przez prawo podatkowe instrumentów stanowi istotny czynnik, który decyduje o rentowności danego przedsięwzięcia.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 16 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.