Raport dotyczy odwołań wniesionych w postępowaniach wszczętych od 29 stycznia 2010 r., czyli po wejściu w życie znowelizaowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego dnia do  31 maja 2010 r. do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesionych 455 odwołań, tj. 49,5 proc. wszystkich wniesionych w tym okresie odwołań. Liczba odwołań na nowych zasadach systematycznie wzrasta. W maju stanowiły one już 75,2 proc. wszystkich wniesionych odwołań.
Urząd wyliczył, że spośród wniesionych do prezesa KIO odwołań, 119 (26,15 proc.) spraw jest w toku, 66 odwołań zostało zwróconych postanowieniem, w tym 47 (10,32 proc.) z uwagi na braki formalne i 19 (4,17 proc.) z uwagi na brak uiszczenia wpisu.

W sprawach 270 rozpoznanych odwołań Izba wydała następujące rodzaje rozstrzygnięć:
- 71 odwołań zostało umorzonych z uwagi na uwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu przez zamawiającego (26,2 proc.)
- 32 odwołania zostały umorzone w wyniku cofnięcia odwołania (11,8 proc.)
- 46 odwołań zostało odrzuconych (17 proc.)
- 63 odwołania zostały oddalone (23,3 proc.)
- 58 odwołań zostało uwzględnionych (21,4 proc.).

Zgodnie z obliczeniami Urzędu, średni czas oczekiwania na wyznaczenie terminu posiedzenia od momentu wpływu odwołania wyniósł 23 dni, przy czym należy podkreślić, że w maju czas ten uległ skróceniu i wyniósł 10 dni. Natomiast średni czas oczekiwania na orzeczenie, tj. od momentu wpływu odwołania do daty wydania orzeczenia wyniósł 27 dni, z tym że w maju czas ten uległ również skróceniu i wyniósł 15 dni.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line