Wysokość zaliczki wynosi 1/12 kwoty podatku wynikającego z zeznania rocznego za 2010 rok albo za 2009 rok (jeżeli w tym pierwszym roku podatnik nie wykazał dochodu).
Podatek ten musi być obliczony od dochodu z działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej lub 19-proc. stawki liniowej – tłumaczy Barbara Głowacka, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
Zdaniem naszej rozmówczyni ta metoda rozliczeń jest korzystna, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik zamierza ją stosować, będzie osiągał dochody wyższe niż w roku, który stanowi podstawę do ustalenia wysokości zaliczki uproszczonej. Więcej>>>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna