Inspektor nadzoru budowlanego nakazał skarżącemu rozbiórkę samowolnie budowanego budynku służącego rekreacji indywidualnej. Skarżący zaskarżył do NSA wyrok sądu I instancji, utrzymujący decyzję inspektora w mocy. Więcej>>>