Spółka we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji nakreśliła stan faktyczny, z którego wynika, że organizuje dla swoich pracowników imprezy integracyjne, przy czym mają one charakter otwarty, a udział w nich jest dobrowolny. Spółka sporządza wprawdzie listy pracowników uczestniczących w imprezach, nie jest jednak możliwe doprecyzowanie czy i w jakim stopniu osoby te skorzystały z konkretnych świadczeń.

Wiecej>>>