W przedmiotowej sprawie firma prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wykorzystuje, w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, rożnego rodzaju bony, z których część wydawana jest bezpłatnie. Na paragonach fiskalnych znajduje się informacja, jaka część należności zapłacona została bonem. System jednak nie rozróżnia, czy bon ten został wydany bezpłatnie, czy też za wynagrodzeniem. Zdaniem firmy, nie ma też ona możliwości przyporządkowania bonu do konkretnego paragonu zakupowego.
Organ podatkowy uznał stosowany przez firmę "mechanizm" premiowania sprzedaży za przyznawanie "rabatu", rozumianego jako obniżenie ceny danego towaru. Obowiązkiem firmy jest więc powiązanie konkretnego rabatu z konkretną sprzedażą towarów udokumentowaną przedmiotowymi paragonami fiskalnymi, na których znajduje się informacja, jaka część należności zapłacona została przy zastosowaniu bonu. Z paragonów tych wynika, jaki konkretny obrót został pomniejszony rabatem. Bez znaczenia pozostaje fakt, że wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania danego bonu do konkretnego paragonu zakupowego. Wnioskodawca ma obowiązek tak dokumentować sprzedaż i oznaczać wydane nieodpłatnie bony, umożliwiające klientowi uzyskanie rabatu, aby w momencie sprzedaży i w ewidencji tej sprzedaży móc zidentyfikować obrót objęty rabatem.
NSA podtrzymując to stanowisko dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby duży kontrahent handlowy tak zorganizował sposób ewidencjonowania obrotu, który będzie w sposób najbardziej zbliżony odzwierciedlał obrót. W szczególności powinien on oznaczyć bony rabatowe tak, aby bez problemu odróżniać bony nieodpłatne i odpłatne. Poza tym należy zmniejszyć obrót w ten sposób, aby można było przyporządkować obniżony obrót do zastosowanych zróżnicowanych stawek podatkowych proporcjonalnie.
(I FSK 653/10)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.orzeczenia.nsa.gov.pl/, stan z dnia 18 sierpnia 2011 r.