W związku ze zmianami w zakresie identyfikatora podatkowego, wprowadzonymi ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) zmiany wymagał wzór formularza imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W).
W stosunku do obowiązującego formularza zmieniono poz. 15 wzoru, gdzie "Numer Identyfikacji Podatkowej" zastąpiono wyrazami "Identyfikator podatkowy/PESEL".
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 274, poz. 1619) wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 5 stycznia 2012 r.

 Katarzyna Bogucka

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line