14 listopada 2007 r. Sejm wybrał 16 nowych członków Trynunału Stanu. Wybrano również dwóch zastępców przewodniczącego. Uchwała została przyjeta większością 422 głosów. Nikt z posłów nie głosował przeciw. Pozostali wstrzymali się od głosowania.

Dyskusję wywołała kandydatura prof. Jacka Majchrowskiego, popieranego przez LiD. PiS wnioskował o odrębne głosowanie w tym przypadku, podkreślając, ze w aktach IPN znajduje się informacja o zarejestrowaniu prof. Majchrowskiego przez tajne służby PRL jako współpracownika.

Wybrani kandydaci na zastępców przewodniczącego Trybunmału są Stanbisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wrocławski adwokat i obecny członek Trybunału,  Andrzej Grabiński.