Warszawskie biuro Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel poszerzyło swój zespół o trzy nowe osoby do departamentów nieruchomości, bankowości i finansów i prawa konkurencji.

ADAM KRASZEWSKI, który dołączył do zespołu prawników w departamencie nieruchomości. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, ponadto ukończył studia podyplomowe Master II na Uniwersytecie Toulouse 1 i Paris XII. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii adwokackiej Maruani Beyard w Paryżu, w Grupie TDF oraz w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu.

SZYMON CHWALIŃSKI, który będzie pracował w departamencie prawa konkurencji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Ponadto ukończył kurs Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy Uniwersytetu w Cambridge. Dotychczas pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 MICHAŁ ZIELIŃSKI, który zasilił departament bankowości i finansów. Jest on absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Od października 2007 r. jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

(Źródło: GLN/KW)