Justyna Młodzianowska
Partner
Z kancelarią SK&S pracuje od 2004 roku. Jest specjalistką w zakresie prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych. Specjalizuje się w instrumentach dłużnych, instrumentach ograniczenia ryzyka, sekurytyzacjach, restrukturyzacjach długu. Zajmuje się transakcjami finansowania, publicznymi ofertami akcji i papierów dłużnych, transakcjami zabezpieczania ryzyka oraz doradztwem spółek publicznych. Jest ekspertem rekomendowanym przez międzynarodowe wydawnictwa branżowe, jak Chambers & Partners, Legal 500, IFLR.

Piotr Andrzejak
Partner
Pracę w kancelarii SK&S rozpoczął w 2001 roku. Jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, celnego i dewizowego, w szczególności w obszarze podatku VAT, optymalizacji podatkowej dla transakcji zagranicznych zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i obcokrajowców przebywających w Polsce.

Sławomir Uss
Partner
Do kancelarii SK&S dołączył w 1998 roku. Specjalizuje się w transakcjach M&A oraz arbitrażu międzynarodowym. Doradzał przy szeregu projektów restrukturyzacyjnych, procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek, a także transakcjach kredytowych. Brał także udział w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Paryżu i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC.