W najnowszym międzynarodowym katalogu firm prawniczych LEGAL 500/2006 w Polsce, kancelaria Stopczyk & Mikulski została rekomendowana w kategorii prawo korporacyjne i prawo spółek. Kancelaria awansowała z ubiegłorocznego zestawienia do wyższej grupy priorytetowej obok: Squire Sanders Wiater, Magnusson oraz Miller Canfield. W ostatnim półroczu kancelaria wygrała kilka znaczących przetargów. Zespół obsługi korporacyjnej, pod kierunkiem mec. Przemysława R. Stopczyka, rozpoczął ostatnio współpracę między innymi z ARVAL Service Lease Polska Sp. z o.o. i spółkami z grupy SATER (polskie spółki włoskiego koncernu AMEST) oraz z firmą kurierską Siódemka Sp. z o.o. Do grona klientów zespołu obsługi korporacyjnej kancelarii Stopczyk & Mikulski należą przede wszystkim przedstawicielstwa i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych. Kancelaria stale intensyfikuje współpracę z takimi firmami jak:. SEB Group Polska Sp. z o.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., Equant Communications Poland Sp. z o.o. i Ajinomoto Poland Sp. z o.o. Toolmex Corporation Ltd.


Do grona klientów zespołu Zamówień Publicznych oraz Procesów Inwestycyjnych dołączyli między innymi: PKP PLK S.A. i MPWiK SA. Kancelaria Stopczyk & Mikulski doradza PKP PLK S.A. w wieloletnim procesie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, o wartości przekraczającej 200 mln EUR. W skład zespołu ds. zamówień publicznych i procesów inwestycyjnych weszli między innymi mec. Andrzej Filip, mec. Małgorzata Sikora i Rafał Poznalski. Od marca 2006 roku, do zespołu dołączył Sebastian Pietrzyk. Szefem zespołu jest mec. Robert Mikulski. Kancelaria zintensyfikowała także współpracę z Polkomtel S.A. oraz TU Compensa SA. Dwie osoby, wychowankowie kancelarii, mec. Małgorzata Sikora i mec. Barbara Trefoń-Jabłońska, zdały z wynikami bardzo dobrymi egzaminy radcowskie i powiększyły zespół radców prawnych w kancelarii.

www.mikulski.com.pl

(Źródło: KW/kancelaria)