Logo zostało wybrane w wyniku ogólnoeuropejskiego konkursu na logo dla produktów ekologicznych Unii Europejskiej. Będzie obowiązkowo figurować na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych, które zostały wyprodukowane w jednym z państw członkowskich Unii i spełniają obowiązujące normy. Nie będzie obowiązkowe dla produktów przywożonych, a inne prywatne, regionalne lub krajowe oznaczenia będą mogły być umieszczane obok logo UE.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line