Znowelizowana w czerwcu tego roku ustawa z 23.01.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 146 ze zm.) określa procedurę obsadzania stanowisk asesorskich przez egzaminowanych aplikantów aplikacji sądowej. Po sporządzeniu i opublikowaniu w BIP listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia wykaz wolnych stanowisk asesorskich. Egzaminowanemu aplikantowi aplikacji sędziowskiej przysługuje wybór jednego z tych stanowisk. Szczegółowe kwestie związane z dokonywaniem tego wyboru zostały ujęte w opublikowanym właśnie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2.11.2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych (Dz.U. poz. 2039).

Termin i miejsce dokonywania wyboru będą ustalane przez Dyrektora Krajowej Szkoły i zamieszczane w BIP. Oświadczenie o wyborze jednego z wolnych stanowisk asesorów będzie dokonywane ustnie i utrwalane w protokole. W przypadku przedłużenia procedury wyboru, informacja o dokonanych wyborach będzie ogłaszana w BIP niezwłocznie po zakończeniu czynności dokonywanych w danym dniu.

Analogiczna procedura będzie obowiązywać w przypadku, gdy Minister Sprawiedliwości zarządzi przeznaczenie nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali w danym roku egzamin prokuratorski.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4.11.2017 r.