Organizowane na tych zasadach testy potrwają od 6 kwietnia do 21 maja. Testy wstępne zostaną przeprowadzone w ośrodkach na terenie całej UE, a także poza nią, zgłosiło się bowiem 389 kandydatów w Nowym Jorku, 137 w Chinach i 55 w Australii. Po raz pierwszy utworzono ośrodki egzaminacyjne poza Unią ze względu na fakt, że wielu Europejczyków wyjeżdża do krajów pozaeuropejskich na studia i do pracy. Od września do listopada kandydaci, którzy przeszli testy wstępne, zostaną poddani ocenie zintegrowanej, a listy rezerwowe zwycięskich kandydatów zostaną sporządzone przed Bożym Narodzeniem. Średnia wieku kandydatów w tym konkursie wynosi 32,6 lat. Wśród zarejestrowanych osób jest 53,5% kobiet i 46,5% mężczyzn. Najwięcej chętnych (56,4%) wybrało europejską administrację publiczną, 14,2% prawo, 12,4% ekonomię, 11,4% technologie informacyjno-komunikacyjne, a 5,7% audyt.

W marcu EPSO wprowadził zmodernizowaną i uproszczoną procedurę naboru urzędników UE, ogłaszając pierwszy konkurs dla administratorów organizowany na nowych zasadach. W nowym systemie konkursy dla najpopularniejszych profili zawodowych organizowane będą co roku, co pozwoli kandydatom na bardziej efektywne zaplanowanie swoich zgłoszeń, a instytucjom UE ułatwi strategiczne planowanie w zakresie zasobów ludzkich. Nabór staje się w ten sposób szybszy i skuteczniejszy, dzięki mniejszej liczbie etapów niż dotychczas. W nowej procedurze nacisk został przeniesiony ze sprawdzania wiedzy na sprawdzanie umiejętności, które okazują się jednym z najlepszych wskaźników przyszłych wyników w pracy. EPSO wprowadziło trzyletni, aktualizowany na bieżąco plan, w ramach którego instytucje systematycznie szacują swoje potrzeby kadrowe. Corocznie przeprowadzane będą konkursy w trzech cyklach – dla administratorów, asystentów i lingwistów. Uzupełnią je oddzielne konkursy dla specjalistów. Listy rezerwowe będą ważne tylko przez rok, do momentu zakończenia cyklu konkursowego z kolejnego roku, co pozwoli zmienić dotychczasową sytuację, gdy laureaci konkursów często przez lata figurują na liście, ale nie znajdują zatrudnienia. Większość kandydatów z list rezerwowych zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Uczestnicy będą mogli otrzymać informacje zwrotne na temat swoich wyników w ramach konkursu, co pozwoli uniknąć długotrwałych procedur ponownego sprawdzania.

Nowa procedura naboru EPSO poprawia jakość i wiarygodność rekrutacji. Najważniejszą zasadą jest przeniesienie nacisku ze sprawdzania wiedzy na sprawdzanie umiejętności kandydatów. Procedura jest obecnie dwuetapowa – najpierw testy wstępne, przeprowadzane komputerowo w poszczególnych krajach, a następnie etap oceny zintegrowanej przeprowadzanej w Brukseli. Nowy cykl będzie trwał od 5 do 9 miesięcy, w odróżnieniu do poprzedniego systemu, gdzie procedury trwały czasem nawet dwa lata. Wstępna selekcja nadal obejmuje testy zdolności poznawczych oraz testy sytuacyjne, a także dodatkowo sprawdzenie umiejętności zawodowych i językowych w zależności od poszukiwanego profilu. W pierwszym etapie nie ma już testu z wiedzy o UE, wiedza ta będzie natomiast oceniana później, na etapie oceny zintegrowanej, podczas zadań związanych z danym stanowiskiem.

Ocena zintegrowana pozwala na sprawdzenie w należyty i wiarygodny sposób wszystkich najważniejszych umiejętności, z naciskiem raczej na zdolności związane z danym stanowiskiem niż na wiedzę faktograficzną. Dobierane są zadania pozwalające ocenić wymagane umiejętności, z których każda jest oceniana przynajmniej dwukrotnie. Testy podczas tego etapu trwają cały dzień lub pół dnia, w zależności od rodzaju konkursu. Przeprowadzane są w drugim języku kandydata (angielskim, francuskim lub niemieckim), chyba że profil wymaga szczególnych umiejętności językowych. Ten etap zastępuje czasochłonne dwustopniowe procedury egzaminów pisemnych i ustnych. Oprócz konkretnych umiejętności zawodowych i wiedzy zawodowej sprawdza się także kilka podstawowych umiejętności, takich jak umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów, zdolności komunikacyjne, wydajność pracy, nauka i rozwój osobisty, ustalanie priorytetów i organizacja, odporność i umiejętność pracy w zespole.