Zdaniem autora już użycie klauzuli, że „rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” już na starcie, w wielu przypadkach, nastręczy kłopotów interpretacyjnych według jakich przepisów oświadczenie powinno być złożone. Więcej>>>