Kozłowska-Rajewicz poinformowała PAP, że na pierwszym spotkaniu gościła członków Koalicji na rzecz Równych Szans. "Umówiliśmy się, że będziemy spotykać się co miesiąc. Raz w miesiącu zapraszać będę organizacje pozarządowe, które będą chciały porozmawiać o tym, co robię i przedstawić mi swoje działania" - powiedziała.
Dodała, że przedstawiciele organizacji prosili o informowanie się nawzajem o prowadzonych projektach. "Oni chcieliby wiedzieć, czym ja się zajmuję, żeby mogli się ewentualnie w jakiś sposób włączyć, chcieliby także mieć możliwość zaprezentowania mi własnej działalności" - mówiła.
Podkreśliła, że w spotkaniach uczestniczyć będą mogły wszystkie organizacje, które wyrażą chęć. Zostały zaplanowane już dwa spotkania - na temat osób niepełnosprawnych oraz starszych.
"To pierwsze spotkanie z panią minister traktujemy jako nowe otwarcie. Zaczynamy od nowa, widzimy otwartość nowej pełnomocniczki i gotowość do dialogu" - powiedział PAP Krzysztof Śmiszek, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które należy do Koalicji na Rzecz Równych Szans.
Przypomniał, że współpraca z poprzedniczką Kozłowskiej-Rajewicz, Elżbietą Radziszewską, nie układała się dobrze. "Przez ostatnie trzy lata mieliśmy poczucie, że - jeśli chodzi o dialog pomiędzy pełnomocniczką a organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji - nie było żadnego progresu, była za to atmosfera wzajemnej nieufności, a nawet wrogości, m.in. ze względu na naszą ocenę działalności Elżbiety Radziszewskiej" - powiedział.
Według niego spotkanie pokazało, że nowa pełnomocniczka wielu rzeczy jeszcze nie wie. "Chcielibyśmy mieć takie relacje, żebyśmy mogli informować panią minister o jakichś niepokojących faktach czy sygnałach" - mówił Śmiszek. Jak ocenił, przed Kozłowską-Rajewicz jest dużo pracy, np. kwestia ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, o co zabiega wiele organizacji, również Koalicja. "Pani minister jest zwolenniczka ratyfikacji, ale wiele jeszcze musi się na ten temat dowiedzieć" - dodał Śmiszek.
Zaznaczył, że Kozłowska-Rajewicz dała do zrozumienia, że ma swoje poglądy i nie zamierza od nich odstępować. "Wyraźnie dała do zrozumienia np., że nie widzi potrzeby liberalizacji ustawy antyaborcyjnej" - powiedział.
Koalicja na rzecz Równych Szans wielokrotnie krytykowała tzw. ustawę antydyskryminacyjną, wdrażającą do polskiego prawa unijne dyrektywy dotyczące równego traktowania, którą przygotowała poprzednia pełnomocniczka. Zdaniem Śmiszka jak najszybciej potrzebna jest jej nowelizacja. "W sądach było tylko 30 postępowań w sprawie dyskryminacji, z czego 17 zostało odrzuconych, tymczasem do RPO wpłynęło w zeszłym roku ok. tysiąca skarg. To pokazuje, że ustawa jest zła i coś z tym trzeba zrobić" - zaznaczył.
"Przedstawiciele Koalicji mówili, że mają wiele zastrzeżeń do ustawy i pytali, czy zamierzam ją w najbliższym czasie nowelizować. Poprosiłam, żebyśmy dali sobie jeszcze trochę czasu, poczekali, aż od jej wejścia w życie minie półtora roku, czy dwa lata. Dopiero teraz, po roku jej obowiązywania, spływają informacje, jak funkcjonuje, jak jest realizowana. Będę chętnie o niej rozmawiała" - zadeklarowała Kozłowska-Rajewicz.
Jej zdaniem za jakiś czas potrzebna będzie nowelizacja ustawy. "Tak jest z każdą nową ustawą - po jakimś czasie jest poprawiana, wprowadzane są zmiany, które wynikają z monitoringu" - dodała. (PAP)