Prezydent Andrzej Duda ma w lipcu złożyć w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w konstytucji. Według wcześniejszych zapowiedzi ministra Muchy 12 czerwca prezydent ma przedstawić propozycje pytań referendalnych. Referendum miałoby się odbyć w dniach 10 i 11 listopada.

Zły moment na zmiany w Konstytucji>>

O przykłady pytań referendalnych Paweł Mucha, wiceszef kancelarii Andrzeja Dudy został w czwartek zapytany w rozmowie z radiem Wnet. Mucha przypomniał, że informację w tej sprawie ma przekazać sam prezydent. On sam - jak dodał - może mówić jedynie tematycznie o sprawach, których może dotyczyć wniosek referendalny. - Potencjalnie wśród tych rzeczy, o których mówili Polacy, jest kwestia wzmocnienia głosu narodu, czyli wzmocnienia instytucji referendum. Pojawiają się rzeczy związane z podziałem kompetencji w ramach władzy wykonawczej - powiedział wiceszef KPRP.

Pojawia się też problematyka związana z ochroną zdrowia. Pojawiają się potencjalnie kwestie związane z regulacją dotyczącą samorządu terytorialnego. Pojawiają się kwestie zapewnienia tego, że nie będą dokonywane zmiany, jeśli chodzi o nasze prawa gwarantowane nam konstytucyjnie "in minus", bez naszej zgody - wymieniał polityk.

Według niego w konstytucji powinna pojawić się również kwestia nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem europejskim, międzynarodowym. Żeby to było też podkreślone, że relacje jeżeli chodzi o prawo europejskie, prawo krajowe są przedmiotem szczegółowszej regulacji w konstytucji - wyjaśnił.

Dodał, że przedmiotem pytania referendalnego może być też to, czy zmiany chcemy wprowadzać poprzez zupełnie nową konstytucję, czy w nowelizacji konstytucji z 1997 r. Według niego takie pytanie jest bardzo prawdopodobne.

Mucha zapowiedział, że pytania będą proste, jednoznaczne, zrozumiałe, a oczekiwane odpowiedzi to "tak" lub "nie". Potwierdził wcześniejszą zapowiedź prezydenta, że pytań nie będzie więcej niż 10.

Zaznaczył, że po przedstawieniu pytań przez prezydenta możliwa będzie jeszcze ich korekta. Prezydent zapewne zdecyduje, żeby przed skierowaniem do Senatu bezpośrednio projektu postanowienia  było kilka tygodni dyskusji na bazie znanych już opinii publicznej pytań - wyjaśnił minister.

Wiceszef kancelarii prezydenta potwierdził, że  jest wysoce prawdopodobne, że prezentacja pytań nastąpi 12 czerwca.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
PAP/jol