którzy pochodzą z innych państw członkowskich i chcą zatrudniać polskich podwykonawców
 
Dotychczas Niemcy stosując umowę zawartą w 1990 r. z Polską o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło (Dz. U. z 1994 r. poz. 98. Nr 474) dyskryminowały inne pastwa członkowskie w zakresie możliwości korzystania z usług polskich podwykonawców w sektorze budownictwa. Jedynie przedsiębiorstwa niemieckie mogły zlecać wykonanie robót polskim podwykonawcom. Zdaniem Komisji taka interpretacja nie była zgodna ani z przepisami Unii Europejskiej w zakresie swobody świadczenia usług, ani z traktatem akcesyjnym, dlatego też wszczęła przeciw Niemcom postępowanie, które zakończyło się wyrokiem skazującym Trybunału.

W następstwie wyroku Trybunału w sprawie nr C-546/07 Niemcy przystały na zmianę dotychczasowej interpretacji przepisów wyżej wspomnianej umowy. Komisja wyraziła zadowolenie z faktu, że zmiana ta objęła również wszystkie podobne umowy dwustronne zawarte przez z Niemcy z innymi państwami członkowskimi, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 lub 2007 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line