Należy wydłużyć okres rozliczania strat podatkowych

Dla firm, które będą się zajmowały wydobyciem gazu łupkowego podstawowe znaczenie będą miały zasady wyliczania wprowadzonych podatków oraz możliwość rozliczania ponoszonych strat twierdzą eksperci PKPP Lewiatan.

Wysokość podatków ma być konkurencyjna w stosunku do innych rynków. Dla inwestorów istotne znaczenie mieć będą przepisy definiujące podstawę opodatkowania oraz zasady rozliczania kosztów ponoszonych w fazie poszukiwawczo-rozpoznawczej. Na podstawie zaprezentowanych założeń do nowej ustawy określającej zasady poszukiwania i eksploatacji złóż oraz opodatkowania zysków gazowników i nafciarzy, można domniemywać, że uprawnienia do rozliczenia strat zostaną dostosowane do specyfiki przemysłu wydobywczego.

Tego warunku nie spełnia obecny system podatkowy, który umożliwia odliczenie straty tylko w ciągu 5 lat od jej powstania i w wysokości nie większej niż 50 proc. straty rocznie, podczas, gdy dochody w firmach wydobywczych pojawiają się po 5 latach od rozpoczęcia poszukiwań (choć bywa, że wcale). Autorzy założeń sami przyznają, że zysków z wydobycia gazu łupkowego można spodziewać się dopiero po 2025 roku. Przedsiębiorcy postulują więc wprowadzenie możliwości szybszej amortyzacji środków trwałych i nieograniczonego w czasie (bądź przynajmniej znacząco wydłużonego) okresu rozliczania strat podatkowych.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia z 19 października 2012 r.

Data publikacji: 19 października 2012 r.