E-sąd, czyli formalnie VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, rozpatrujący sprawy upominawcze za pośrednictwem internetu, istnieje od stycznia ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło do niego w sumie już ponad 2 mln spraw, a w tym roku już ponad 1,3 mln spraw – podał Wałejko na konferencji prasowej w Lublinie.
Oszacował, że łącznie do wszystkich sądów w całym kraju trafi w tym roku około 2,3 mln spraw upominawczych, z czego ogromna większość, 1,6 – 1,7 mln spraw, do e-sądu w Lublinie. „Ta ilość świadczy, że powodowie oceniają, że e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, jest efektywnym sposobem dochodzenia roszczeń” – powiedział Wałejko.
Taka olbrzymia liczba spraw wymaga wzmocnienia kadrowego e-sądu – zaznaczył wiceminister. Jeszcze w tym roku przybędzie w Lublinie 26 urzędników oraz czterech asystentów sędziów. Rozpoczęła się też procedura przyjęcia trzech nowych sędziów, sukcesywnie będzie przybywać referendarzy. Łącznie w e-sądzie w Lublinie ma pracować 170 osób – zapowiedział.
Obecnie e-sąd w Lublinie zatrudnia na miejscu 113 osób: czterech sędziów, trzech asystentów sędziów, 38 referendarzy oraz 68 urzędników.
Dodatkowo 84 referendarzy wspiera e-sąd za pomocą systemu teleinformatycznego ze swoich miejsc pracy w innych miastach. Ich liczba wzrośnie do 107.
Wzmocnienie kadrowe e-sądu ma przyspieszyć tempo załatwiania spraw. Obecnie na rozpatrzenie czeka około 400 tys. spraw, okres oczekiwania wynosi około czterech tygodni.
Wałejko zaznaczył, że wzrost zatrudnienia w lubelskim e-sądzie nie powoduje przyrostu pracowników w całym wymiarze sprawiedliwości, ponieważ do Lublina przenoszone są etaty likwidowane w sądach w innych miastach, gdzie zmalała liczba spraw upominawczych rozpatrywanych w tradycyjny sposób.
Jak podał Wałejko, w warszawskich sądach rejonowych liczba spraw upominawczych zmniejszyła się o 67 proc., podobnie w sądach wrocławskich – porównując pierwsze półrocze tego roku z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Tylko w dwóch sądach, w Ostrołęce i Suwałkach, ta liczba zwiększyła się. „Trudno powiedzieć dlaczego, to są sądy małe, wpływ spraw jest mały” – powiedział Wałejko.
Z e-sądu korzystają przeważnie firmy windykacyjne i korporacje, aby wyegzekwować należności od swoich dłużników, na przykład za niezapłacone rachunki za prąd czy telefon. Przy składaniu pozwu w takim postępowaniu nie trzeba przedstawiać dowodów, a jedynie informację o ich posiadaniu. Dopiero sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w trybie upominawczym powoduje skierowanie sprawy na rozprawę i przeprowadzenie postępowania dowodowego. (PAP)