MS: e-sądy dobrze służą przedsiębiorcom

Narzędzia informatyczne wdrożone w ostatnich latach do pracy polskich sądów znacznie przyśpieszyły rozpoznawanie spraw przed sądem oraz spowodowały większą dostępność wymiaru sprawiedliwości - twierdzi resort sprawiedliwości.

Zdaniem wiceministra prof. Jacka Gołaczyńskiego, w szczególności dotyczy to dochodzenia przed sądem niewielkich wierzytelności, które nie były dotąd dochodzone.

Wiceminister Gołaczyński mówił o tym w poniedziałek podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców”. Podkreślił, że od 2010 r. działa tzw. E – sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, który rozpoznał już ponad 2 mln spraw. - Szybkość rozpoznawania sprawy w postępowaniu elektronicznym i dostępność tego postępowania spowodowały znaczny wzrost pozycji Polski w rankingu Doing Bussines - zaznaczył.

Wiceminister Jacek Gołaczyński mówił też o wdrażanym w polskich sądach protokole elektronicznym (e-protokole ), który przyśpieszył przebieg rozprawy oraz uczynił postępowanie przed sądem bardziej transparentnym dla stron postępowania i społeczeństwa. - Sukcesy narzędzi informatycznych obsługujących postępowanie sądowe, w tym w szczególności postępowanie cywilne zachęcają do większego wykorzystywania tego typu instrumentów w celu przyśpieszenia rozpoznawania spraw oraz obniżenia kosztów wymiaru sprawiedliwości, zarówno dla stron postępowania jak i budżetu państwa – zaznaczył.

W konferencji wzięli udział m.in. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Robert Pelewicz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie prof. dr hab. Andrij Michajlowicz Bojko, Prezes Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego Borys Dmytrowycz Płotnicki.

Krzysztof Sobczak

Źródło: www.ms.gov.pl

Opublikowano: www.LEX.pl

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.