Swoją propozycję zawarło w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Ministerstwo proponuje, by pracodawca składający kolejną ofertę pracy w danym urzędzie podawał tylko minimum informacji potrzebnych do złożenia oferty: nazwę i NIP oraz dane, które się zmieniły. Jednocześnie w projekcie zrezygnowano z obowiązku pisemnego zgłaszania oferty do urzędu przez pracodawcę. Ma to wyeliminować praktyki niektórych urzędów polegające na odmiennym traktowaniu ofert ustnych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl