Z początkiem nowego roku do Departamentu Rynków Kapitałowych kancelarii K&L Gates dołączył jako Of Counsel adwokat Michał Petz, a aplikanci adwokaccy, Małgorzata Judkiewicz i Mirosław Całka, zasilili odpowiednio Praktyki Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu oraz Nieruchomości. Ponadto, pod koniec zeszłego roku do Praktyki Własności Intelektualnej dołączyła Aleksandra Stachera, radca prawny.

 

Michał Petz

Michał Petz, Of Counsel, jest adwokatem specjalizującym się w prawie papierów wartościowych, prawie korporacyjnym i corporate governance. Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates pracował w innej wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej w biurach w Warszawie i w Palo Alto. Reprezentuje zarówno emitentów jak i banki inwestycyjne przy prywatnych i publicznych ofertach papierów wartościowych. Dodatkowo, reprezentuje klientów w transakcjach typu venture capital, fuzjach i przejęciach oraz przedsięwzięciach typu joint venture.
Transakcje, przy których doradza, najczęściej mają międzynarodowych charakter. Dotyczą zarówno startupów w procesie pozyskiwania kilku milionów dolarów finansowania typu venture capital w USA, jak i spółek publicznych o rocznych przychodach w wysokości miliardów dolarów w procesie emisji obligacji typu high-yield o wartości kilkuset milionów dolarów. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata w Polsce, Nowym Jorku i Kalifornii. Jest jednym z co-presidents Stanford Club of Poland, oficjalnego stowarzyszenia zrzeszającego absolwentów Stanford University w Polsce.

Aleksandra Stachera

 Aleksandra Stachera, radca prawny, rozpoczęła współpracę z K&L Gates w listopadzie 2015 roku na stanowisku Associate w Departamencie Własności Intelektualnej. Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie postępowań dotyczących pobierania innych niż marża handlowa opłat, podobieństwa produktów i reklamy porównawczej. Doradza klientom w zakresie bieżącej działalności związanej z ochroną praw własności intelektualnej, praw autorskich i ochrony danych osobowych.

Małgorzata Judkiewicz

 Małgorzata Judkiewicz, LL.M., aplikantka adwokacka, jest nowym Junior Associate w Departamencie Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii. Jej praktyka obejmuje spory w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz spory z zakresu arbitrażu inwestycyjnego. Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates odbyła sześciomiesięczny staż w dziale arbitrażu międzynarodowego w wiodącej kancelarii prawnej w Genewie.

Mirosław Całka

 Mirosław Całka, aplikant adwokacki, to nowy Associate w Praktyce Nieruchomości K&L Gates. Zajmuje się doradztwem w zakresie transakcji nabycia i najmu nieruchomości oraz postępowań administracyjnych i prawa korporacyjnego. Posiada doświadczenie w sektorze Hotels & Leisure. Brał udział transakcjach sprzedaży nieruchomości hotelowych, jak również w negocjacjach umów franczyzy i umów na zarządzanie pod znanymi markami jednego z największych na świecie operatorów hotelowych.

 “K&L Gates od początku działalności w Polsce konsekwentnie realizuje długofalową strategię związaną z dostosowaniem zespołów i stylu doradztwa do zmieniających się potrzeb rynkowych. Dalszy dynamiczny rozwój kancelarii na konkurencyjnym rynku usług prawnicznych wymaga elastyczności i zdolności tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, dlatego wiążemy duże nadzieje z rozpoczęciem współpracy z nowymi utalentowanymi prawnikami” - mówi Maciej Jamka, Partner ds. Administracyjnych warszawskiego biura kancelarii K&L Gates.

Dowiedz się więcej o tej książce
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł