Gwarantuje to ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, wprowadzająca zmiany do 22 ustaw, w tym m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacje przepisów wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. Więcej>>>

Agnieszka Rosa