Ma to dotyczyć podmiotów innych niż osoby fizyczne, bo te już otrzymują NIP w ciągu jednego dnia. Regulacja ta, w praktyce skracająca czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, została przewidziana w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Zaproponowano także ograniczenie dotychczasowych obowiązków obciążających pracodawców. Przewidziano zwolnienie ich z konieczności zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.
Zgodnie z nowymi przepisami, obydwie inspekcje niezbędne dane będą uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Według Banku Światowego (BŚ) oznacza to zmniejszenie o 1/3 procedur niezbędnych przy rejestracji podmiotu (zlikwidowane zostaną 2 z 6 procedur rejestracyjnych). W rezultacie Polska powinna zająć wyższą pozycję w Raporcie BŚ Doing Business.

Źródło: KPRM