Minister Kultury za utworzeniem sądu własności intelektualnej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski w piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości wyraża poparcie dla inicjatywy utworzenia w strukturze krajowego sądownictwa powszechnego specjalnych wydziałów rozpatrujących sprawy z zakresu własności intelektualnej (tzw. sądu własności intelektualnej).

Takie rozwiązanie zapewniłoby wynalazcy oraz twórcy bezpieczeństwo prawne jego wynalazku lub dzieła, a także pomogłoby zharmonizować w skali kraju orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej, które bardzo często różni się mimo wydawania orzeczeń przez poszczególne sądy w identycznych lub podobnych stanach faktycznych.

Inicjatywa utworzenia sądu własności intelektualnej jest postulatem szeroko popieranym przez samych twórców, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, użytkowników praw i organizacje społeczne interesujące się tą tematyką.

Pismo Ministra Kultury:

www.prawoautorskie.gov.pl/media/SOWI.pdf

Opracowanie: Justyna Gryczka, RPE WKP

Źródło: www.prawoautorskie.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 29 stycznia 2013 r.