Chce rozmawiać o tym, jak tworzyć prawo zapewniające internautom poczucie wolności i bezpieczeństwa, a twórcom – jasne, dopasowane do świata sieci gwarancje przestrzegania ich praw. Także o tym jakie modele dostępu do zasobów są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, jak działa społeczeństwo sieci i jakie szanse i wyzwania dla demokracji się z nim wiążą.Dwa tygodnie napięć wokół ACTA pozwoliło posunąć się o dwa lata do przodu w myśleniu o tym, jak zmienić polskie prawo i funkcjonowanie instytucji publicznych, żeby były one dostosowane do wymagań świata cyfrowego i oczekiwań internautów – mówi szef MAC Michał Boni w nagraniu udostępnionym na www.mac.gov.pl. Chcemy, by spotkanie 5 marca, kontynuacja debaty 6 lutego w kancelarii premiera, pozwoliło administracji zebrać wiedzę potrzebną do wprowadzania zmian.
MAC zaprosiło do debaty ekspertów, naukowców, przedstawicieli organizacji społecznych. W debacie zabierze głos m.in. Anthony D. Williams, współautor, wraz z Donem Tapscottem) bestsellerów ”Wikinomia” i „Macrowikinomia” .
MAC zapewnia, że – tak jak podczas debaty z premierem – warsztaty będą dostępne dla dużej grupy  chętnych do rozmowy.
Planowane spotkania powinny dać odpowiedź na pytanie jak umowa ACTA wpłynęłaby na rzeczywistość. Również jak zapewnić równowagę między twórcami, a użytkownikami w rzeczywistości cyfrowej. Jak to zrobić przy koniecznej akceptacji potrzeby dostępu do dóbr kultury i rozrywki oraz gwarantowanej prawnie ochrony praw własności intelektualnej.Efektem rozmowy powinna być lista obaw – słusznych i niesłusznych – wywoływanych przez ACTA, lista postulatów/wyzwań, na które należy szukać odpowiedzi, zasady i wartości, na których powinien opierać się nowy porządek prawny
Resort cyfryzacji jest zainteresowany przyjrzeniem się i omówieniem istniejących modeli dostępu do zasobów w sieci - biznesowe oraz modele dostępu do zasobów publicznych - zebrać opinie i pomysły dotyczące zmiany prawa i ewentualnego wsparcia państwa dla nowych modeli biznesowych.
Innym tematem dyskusji jest temat „dzieci w sieci”. Ta dyskusja pozwoli z kolei podzielić się wiedzą na temat charakteru zmian społecznych, uświadomienie sobie, że wiele rzeczy nie powróci do starego porządku.  To szukanie odpowiedzi jak chce funkcjonować polskie społeczeństwo w sieci. Jakie ma potrzeby i oczekiwania, także wobec państwa. Jak budować mosty między generacją 2.0 a starszymi pokoleniami?
Ważną częścią debaty w marcu byłaby też demokracja. Szeroki ruch wokół ACTA zmusza do zastanowienia się jak internet i przemiany społeczne z nim związane wpływają na możliwości oddolnego organizowania się i partycypacji w procesach decyzyjnych. Jak w tej nowej demokracji powinna wyglądać współpraca państwa i obywateli. Co administracja jest w stanie zrobić szybko, a na co potrzebuje czasu.