W skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2013 roku, wchodzą:

1) Michał Niedźwiedź, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego – przewodniczący komisji konkursowej;

2) Agnieszka Mazur, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sekretarz komisji konkursowej;

3) dr Anna Dumas, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista z zakresu prawa administracyjnego;

4) Wiesława Kuberska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, specjalista z zakresu prawa cywilnego;

5) Bogusław Łój, sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

6) Marcin Sosiński, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego;

7) Beata Padło, prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego;

8) Rafał Babiński, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, specjalista z zakresu prawa karnego;

9) Andrzej Kot, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego;

10) Kazimierz Olejnik, prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego;

11) dr hab. Jacek Widło – Katolicki Uniwersytet Lubelski, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, specjalista z zakresu prawa cywilnego;

12) Andrzej Jagiełło, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach – przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa;

13) Danuta Drösler, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie – przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury.

Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji konkursowej ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska