Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 15 ust. 2b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie pobiera się opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach. Dotyczy to także targowisk pod dachem lub hal używanych do targów, aukcji i wystaw, które przed zmianą były wyłączone ze zwolnienia.
Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 25 maja 2011 r., PL/LS/838/3/KPV/11/119, LEX nr 58668, sygnalizuje więc możliwość wystąpienia sprzeczności między obowiązującą uchwałą a nowelizacją ustawy, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje stawkę opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach będących targowiskami pod dachem lub halami używanymi do targów, aukcji i wystaw. Co do zasady więc, nowelizacja ustawy nie spowodowała konieczności podejmowania przez rady gmin nowych uchwał w sprawie opłaty targowej. Pismo resortu ma charakter wyłącznie kierunkowy, nie stanowi interpretacji ogólnej.
(Dz. U. Nr 102, poz. 584)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 13 lipca 2011 r.