MF wprowadzi scentralizowaną odprawę celną

Wprowadzenie scentralizowanej odprawy celnej zapowiedział Szef Służby Celnej Jacek Kapica na konferencji „Ułatwienia dla Biznesu 2013+” zorganizowanej 4 czerwca 2013 r. przez resort finansów.

W konferencji wzięło udział ponad 110 przedstawicieli środowiska biznesu. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele: Rady Konsultacyjnej Służby Celnej oraz eksperci Ministerstwa Finansów. Konferencja skierowana była zarówno do firm, które stosują już ułatwienia celne jak i tych, które rozważają dopiero możliwość przystąpienia do programu AEO oraz stosowania procedur uproszczonych.

Podczas konferencji przekazano informacje o działaniach podjętych przez Służbę Celną po ubiegłorocznym spotkaniu oraz przedstawiono opinie, zgromadzone w trakcie prowadzenia badań ankietowych, a także oczekiwania przedsiębiorców, a ponadto szczegółowo zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące m.in. segmentacji podmiotów, zasad prowadzenia monitoringu posiadaczy statusu AEO i posiadaczy pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej oraz stanu prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej – Program E - Cło.

W trakcie konferencji podpisane zostało także porozumienie o wzajemnej współpracy Służby Celnej i firmy PwC w zakresie badania i analizy potencjalnych obszarów barier biurokratycznych, mających na celu identyfikację obszarów ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców.

Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.