"Finalizujemy wprowadzanie e-deklaracji wprowadzanych przez Służbę Celną" - poinformował w piątek zastępca szefa Służby Celnej Grzegorz Smogorzewski.
Możliwość składania drogą elektroniczną szeregu deklaracji podatkowych dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i opłaty paliwowej przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z nim od 1 października 2011 r. wejdzie możliwość składania e-deklaracji dotyczących podatku akcyzowego m.in. od alkoholu etylowego, wina, piwa, paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu), samochodów osobowych, tytoniu itd. Drogą elektroniczną będzie można złożyć też deklaracje dla podatku od gier (z wyjątkiem podatników podatku od pokera rozgrywanego w formie turnieju) oraz niektóre załączniki do tych deklaracji.
E-deklaracje, które będzie można składać od 1 października będą miały zastosowanie do rozliczenia za wrzesień 2011 r.
Z kolei od 1 stycznia 2012 r. do grona e-deklaracji dołączą m.in. deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, informacje o: alkoholu etylowym, winie, piwie, wyrobach tytoniowych, paliwach opałowych, czy gazie, przechowywanych w składach podatkowych. W przyszłym roku elektroniczną deklarację będą mogli złożyć także płatnicy podatku od gier urządzający turnieje gry pokera, czy podatnicy prowadzących salony gier na automatach oraz urządzający gry na automatach o niskich wygranych.
"Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Jednak podatnicy mogą korzystać z certyfikatów elektronicznego podpisu kwalifikowanego, wykorzystywanych do podpisywania innych dokumentów. Nie ma konieczności posiadania osobnego certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier" - wyjaśnia Sylwia Stelmachowska z biura prasowego MF.
Zaznaczyła, że resort chce ułatwić podatnikom składanie deklaracji, bez konieczności wizyty w urzędzie celnym bądź na poczcie. "Nadal pozostaje możliwość składania deklaracji w formie papierowej, dla tych podatników, którzy chcą się rozliczać tak jak dotychczas" - dodała. (PAP)