Z dniem 6 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Dz. U. Nr 53, poz. 313).Wzór ma zastosowanie do podmiotów urządzających gry liczbowe, loterie pieniężne i grę telebingo, począwszy od stycznia 2010 r. Wzór informacji uwzględnia specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier oraz zapewnia kontrolę wysokości dokonywanych wpłat, zawiera objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych informacji, w tym w zakresie terminów i miejsc ich składania oraz pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line