Nie powinno być żadnego wyjątku od zasady, że małoletni pokrzywdzony jest przesłuchany jako świadek tylko raz piszą zgodnie członkowie zespołu i przyznają, że dzisiejsze prawo jest fikcją. Obecnie zdarza się, że dzieci do lat 15 muszą opowiadać o swojej tragedii nawet kilka razy.  Prawnicy chcą też wykorzystywać mediację (obligatoryjnie lub fakultatywnie) w postępowaniu przedsądowym o alimenty. Ugoda przed mediatorem stanowiłaby tytuł egzekucyjny, a cały spór miałby szansę szybko się zakończyć. Sami komornicy zaś musieliby przesyłać alimenty w ciągu dwóch dni. Nowością w sprawach rozwodowych ma być z kolei rezygnacja z obowiązkowego orzekania w wyroku o kontaktach z dzieckiem. Dziś, kiedy strony się o to nie spierają, wydłuża to tylko cały proces.