Komisja Europejska (KE) zatwierdziła programy związane z innowacyjną gospodarką i rozwojem Polski Wschodniej oraz pięć programów regionalnych - poinformowała komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner. Województwa lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie i podkarpackie dostaną do podziału 4,17 mld euro.

W ciągu najbliższych siedmiu lat wszystkie polskie województwa dostaną do podziału ponad 16 mld euro. - Polska będzie największym beneficjentem europejskich funduszy - powiedziała Komisarz Huebner. Z Unii Europejskiej do Polski trafi łącznie 67,3 mld euro w latach 2007-2013. Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z którego przedsiębiorcy będą mogli czerpać unijne dotacje na inwestycje, przewidziano 9,7 mld euro. Na realizację programu związanego z rozwojem Polski Wschodniej przewidziano ok. 2,7 mld euro - resort rozwoju regionalnego oczekuje, że dzięki tym środkom w pięciu najbiedniejszych regionach Polski (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie) powstanie ponad 13 tys. nowych miejsc pracy, a dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska 2,2 mln mieszkańców Polski Wschodniej.  Dzięki funduszom unijnym ma powstać blisko 900 km nowych dróg i 155 km linii kolejowych, a niemal 5 tysięcy kilometrów dróg i 517 km torów ma zostać wyremontowanych.

(Źródło: KW/ec.europa.eu)