"Do Gdańska pojechali dwaj sędziowie wizytatorzy z dziedziny prawa karnego. Nie można wykluczyć, że zajdzie potrzeba złożenia wniosku do ministra o ewentualne przedłużenie terminu zakończenia lustracji. Wszystko będzie zależało od tego, jak obszerny będzie materiał do zbadania" - powiedziała we wtorek rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sędzia Elżbieta Fijałkowska.
Jak informował w ubiegłym tygodniu resort sprawiedliwości, lustracja, czyli przegląd dokumentacji działalności prezesa sądu, zostanie przeprowadzona w związku z niezadowalającymi - w ocenie ministra Gowina - dotychczasowymi efektami wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów na obszarze okręgu gdańskiego w sprawach dotyczących Marcina P.
Kontrola ma objąć nadzór prezesa gdańskiego sądu okręgowego nad sądami rejonowymi w zakresie wykonywania orzeczeń w postępowaniach karnych, sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ma objąć w szczególności postępowania karne wykonawcze prowadzone w sprawach Marcina P. w sądach rejonowych na obszarze okręgu gdańskiego. Kontrola została zarządzona przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, ma trwać do 20 września.

PAP