Lewiatan chce zwolnienia z obowiązku fiskalizacji dla usług elektronicznych

Rozdzielenie usług telekomunikacyjnych od świadczonych drogą elektroniczną będzie oznaczało, że te ostatnie zostaną objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Pogorszy to sytuację operatorów telekomunikacyjnych - uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 22 lipca br. wprowadza istotne zmiany w zakresie podmiotów oraz usług, które zostaną objęte obowiązkiem fiskalizacji od 2015 roku. Nie rozwiązuje jednak bardzo istotnej kwestii związanej z równolegle wprowadzaną zmianą do ustawy o VAT dotyczącą definicji usług telekomunikacyjnych oraz wejściem w życie bezpośrednio stosowanych przepisów Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku.

Rozporządzenie Rady UE wyklucza z dotychczasowej definicji usług telekomunikacyjnych usługi świadczone drogą elektroniczną. Powyższa zmiana oznacza, że dotychczasowa definicja usług telekomunikacyjnych zostaje w istotny sposób zawężona na potrzeby traktowania dla celów podatku VAT. Nowe brzmienie definicji rozporządzenia Rady wprowadza jednak takie rozgraniczenie usług telekomunikacyjnych od usług elektronicznych, które w praktyce, w aspekcie objęcia obowiązkiem fiskalizacji nie może być zrealizowane.

Jak zauważają eksperci Konfederacji, usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwagi na ich ścisły związek z usługami telekomunikacyjnymi, są świadczone w sposób całkowicie zautomatyzowany i ciągły, z pominięciem bezpośredniego kontaktu z klientem, co więcej bardzo często klient pozostaje zupełnie anonimowy i jego dane osobowe nie są znane operatorowi. Wobec powyższego objęcie obowiązkiem fiskalizacji usług świadczonych drogą elektroniczną spowoduje w konsekwencji brak możliwości wręczenia klientowi paragonu, brak możliwości sporządzenia raportu dobowego (usługi mogą być świadczone bez przerwy w ciągu 24h/dobę).

Biorąc więc pod uwagę, że sam proces sprzedaży realizowany przez operatorów oparty jest na tych samych (wspólnych) systemach, w których następuje rejestracja/ewidencja sprzedaży usług telekomunikacyjnych i w przypadku których ryzyko błędu właściwie nie istnieje, eksperci Konfederacji Lewiatan wnioskują o objęcie zwolnieniem z obowiązku fiskalizacji od 1 stycznia 2015 r. także usług świadczonych drogą elektroniczną.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.