Adwokaci i radcowie będą poświadczać dokumenty w sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych. Sejm zajął się senackim projektem nowelizacji kodeksów cywilnego, administracyjnego i ordynacji podatkowej, który ma ułatwić stronom udział w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, w tym podatkowych. Na zmianie skorzystają zwłaszcza ich profesjonalni pełnomocnicy - pisze Rzeczpospolita.

Podobne uprawnienia mają dostać doradcy podatkowi w postępowaniach podatkowych, a rzecznicy patentowi w sprawach dotyczących własności przemysłowej. Wyjątkiem będą postępowania karne, tu nic się nie zmieni i prawnicy muszą przedstawiać oryginały bądź notarialne uwierzytelnienia dokumentów. - Wiadomo, jak wiele ich nieraz składa się w aktach sprawy cywilnej czy administracyjnej. Potrzeba dostarczenia nowego pisma może pojawiać się także w trakcie sprawy, a uzyskanie oryginału czy nawet poświadczonego odpisu wymaga czasu i pieniędzy - pisze Marek Domagalski w Rz.

Dziś adwokaci i radcowie mogą jedynie uwierzytelniać własne pełnomocnictwa (od klienta) w danej sprawie oraz dokumenty w postępowaniu nakazowym. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ordynacja podatkowa nie ustanawiają wprawdzie wprost obowiązku posługiwania się oryginałami, jednak sądy i urzędy co do zasady ich wymagają. Formalistyczne uregulowanie prawne przez wiele lat łagodzono, przyjmując, że kopie dokumentów poświadczane przez radców czy adwokatów mają moc oryginału, ale w ostatnich latach od praktyki tej coraz bardziej odstępowano stąd senacki projekt - czytamy w gazecie.

(Źródło: Rz/KW)