Monitoring, jaki od października do listopada 2014 roku prowadziła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nad poziomem głośności audycji, reklam i telesprzedaży 50 nadawców telewizyjnych, wykazał, że nadawcy podjęli stosowne działania w celu spełnienia wymagań rozporządzenia KRRiT z 30 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 204).

Czytaj: KRRiT zakazuje głośnych reklam>>>

Zgodnie z rozporządzeniem poziom głośności reklamy i telesprzedaży, emitowanych w trakcie audycji lub bezpośrednio po niej nie może przekroczyć poziomu głośności tej audycji. Europejska Unia Nadawców (EBU) rekomenduje normalizację głośności na poziomie -23 LUFS. LUFS, czyli Loudness Unit Full Scale to jednostka głośności wyrażona w LU przy czym 0 LU = -23 LUFS. 18 grudnia 2012 roku KRRiT dokonała zmian w rozporządzeniu z 30 czerwca 2011 roku, polegających na dostosowaniu polskich przepisów do odpowiednich zaleceń Europejskiej Unii Nadawców i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.
Badaniem objęto 24 nadawców naziemnych i 26 nadawców satelitarnych. U 40 proc. z nadawców naziemnych nie został przekroczony poziom głośności poprzedzających audycji, w 48 proc. reklam przekroczenie nastąpiło poniżej wartości 2 LU. Przekroczenie głośności powyżej 2 LU nastąpiło w 12 proc. bloków reklamowych. W blokach reklamowych nadawców satelitarnych 32 proc. spełniło wymagania rozporządzenia, w 62 proc. doszło do przekroczenia głośności poniżej wartości 2 LU, tylko w 6 proc. wartość przekroczenia głośności wynosiła powyżej 2 LU.
Wyniki monitoringu z 2014 roku wskazują na istotną poprawę sytuacji, co znajduje swój wyraz m.in. w spadającej w 2014 r. liczbie skarg. Nadal jednak jest konieczne wdrożenie przez wszystkich nadawców rekomendacji Europejskiej Unii Nadawców (EBU), która normalizuje głośność wszystkich elementów programu, czyli zarówno audycji, jak i przekazów handlowych na poziomie -23 LUFS.

Źródło: www.krrit.gov.pl,