Analizy Firmy Doradczej KPMG wskazują, że największe międzynarodowe przedsiębiorstwa wybierają obecnie przede wszystkim kraje Europy Wschodniej i Centralnej dla lokalizacji centrów usług wspólnych. Polska jako największy kraj w regionie ma szansę zostać liderem na tym rynku, ale potrzebne są dalsze skuteczne działania państwa oraz biznesu dla pozyskania nowych inwestorów.

Centra usług wspólnych i outsourcing w ostatnich latach zyskują na popularności na całym świecie. Największe międzynarodowe przedsiębiorstwa uruchamiają takie centra w celu obniżenia kosztów, poprawy efektywności pracy i odciążenia swojej głównej działalności biznesowej od realizacji funkcji pomocniczych. Analizy KPMG pokazują, że ponad 40 proc. największych światowych przedsiębiorstw już przeniosło, bądź właśnie planuje przeniesienie swoich wybranych działów do innych krajów, w których koszty funkcjonowania są znacząco niższe.  - Jako ministerstwo staramy się wspierać projekty badawcze w firmach – powiedział Olaf Gajl, podsekretarz stanu, MNiSW. - Zgodnie z zasadami pomocy publicznej, projekty interesujące dla gospodarki jesteśmy w stanie wspierać, również z funduszy unijnych.

Wybór lokalizacji jest krytycznym elementem sukcesu działania centrum usług wspólnych. Doświadczenie KPMG oraz PAIiIZ pokazuje, że międzynarodowe przedsiębiorstwa dokonują szczegółowych analiz z punktu widzenia jakości usług, kosztów i ryzyka przed podjęciem decyzji o lokalizacji. - Przemieszczanie się centrów BPO spowodowane jest poszukiwaniem miejsc o tańszych kosztach siły roboczej. Tańszych, ale jednak muszą tam być wykwalifikowani pracownicy – powiedział Krzysztof Lipka z KPMG. - Od roku 2004 obserwujemy największe zainteresowanie naszym regionem. Pierwszym istotnym obszarem, który biorą pod uwagę inwestorzy jest makroekonomia. Polska w tym przypadku jest bardzo dobrze oceniana. Drugim czynnikiem jest dostępność wymaganej jakości zasobów ludzkich. Inwestorzy dobrze oceniają polski system edukacji, dostępność specjalistów i ich umiejętności językowe. Zwracają jednak uwagę na narastające braki zasobów ludzkich w niektórych regionach Polski.

Aspekt kosztów działania centrum usług wspólnych i świadczenia usług outsourcingowych to trzeci ważny obszar brany pod uwagę przed podjęciem decyzji o lokalizacji inwestycji. Wraz ze wzrastającymi płacami w naszym regionie inwestorzy przykładają coraz większe znaczenie do mechanizmów zachęt finansowych, takich jak np. ulgi podatkowe czy pomoc publiczna. Ostatnim ważnym elementem jest infrastruktura, w której ma funkcjonować nowe centrum. Chodzi w tym przypadku o odpowiednie budynki, sieć telekomunikacyjną, drogi, lotniska, połączenia lotnicze itd. W tym obszarze Polska ma najwięcej do nadrobienia.

- Te sukcesy Polski w zdobywaniu zagranicznego kapitału będzie można utrzymać tylko wtedy, jeżeli te firmy, które już do nas przyszły, uda nam się na trwałe z naszym krajem – powiedział Wiceprezes PAIiIZ Wojciech Szelągowski. - To przywiązanie jest możliwe nie poprzez umowy i kary, ale przez pokazanie, że naprawdę warto u nas zostać. To dobry punkt wyjścia.

Z analiz KPMG wynika, że Polska ma szansę bardzo dobrze spełnić oczekiwania inwestorów, biorąc w szczególności pod uwagę dostępność dobrze wykształconych specjalistów w miejscach, w których do tej pory nie ma zbyt wielu nowych inwestorów. Konieczne jest w tym przypadku dobre zrozumienie potrzeb inwestorów. Z doświadczeń PAIiIZ wynika, że inwestorzy często pytają o wskaźniki gospodarcze i dostępność specjalistów w różnych branżach. Atutem Polski jest najwyższy odsetek studentów wśród krajów OECD, a także jej położenie geograficzne.


Artur Waliszewski, Country Business Manager Google Polska

- Google wybrało lokalizację centrum w Krakowie, ponieważ uwierzyliśmy że są tam absolwenci uniwersytetu, którzy będą robić bardzo dobre projekty – stwierdził Artur Waliszewski. - Wybraliśmy Wrocław na lokalizację kolejnego centrum, ponieważ ponownie uwierzyliśmy, że są tam ludzie, którzy na długo zbudują bazę rozwoju firmy - dodał.

Zdaniem KPMG warto też wyszukać lokalizacje, które najlepiej mogą spełnić postulaty inwestorów planujących budowę centrów usług wspólnych czy outsourcingowych i podjąć działania dla poprawy infrastruktury w tych miastach. Wynikiem takich działań będzie na pewno dopływ dodatkowego kapitału oraz utworzenie nowych miejsc pracy, także w sektorach nowoczesnych technologii.

Centra usług wspólnych i outsourcing, a także sposoby na przyciągnięcie nowych inwestorów do Polski – były tematem wspólnej konferencji PAIiIZ i Firmy Doradczej KPMG.  W konferencji wzięli udział dr Olaf Gajl, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jerzy Kalinowski i Krzysztof Lipka – Partnerzy w Firmie Doradczej KPMG, a także Artur Waliszewski, Country Business Manager firmy Google Polska. Gospodarzem spotkania był Wiceprezes PAIiIZ - Wojciech Szelągowski.

(Źródło: KW/PAIZ)